Archimedes Product Photo

Gelişmiş Özellikler

* Degradasyon Seçenekleri ;  Hastalığın yapısına bağlı olarak stentin çözünme süreci için üç farklı seçenek sunmaktadır.

*Sinüzoidal Sarmal Kanal Yapısı ; Stentin dışından safranın akışını sağlar.

*Stent Oklüzyonu ; Materyallerin degradasyon sürecine bağlı olarak oklüzyonun azalmasını sağlar.

*Akış  Oranı ; Plastik stentlere karşın daha yüksek bir akış oranı sağlar.

*Migrasyon Direnci ; Plastik stentlere oranla daha yüksek bir migrasyon direnci sağlar.

*Ezilme Direnci ; Plastik  stentler ile aynı orandadır.

Degradasyon Seçenekleri

Stent Degradasyon
Seçenekleri

Minimum Korunma Süresi

Safra Kanalını Tıkayan Hastalıklar

Pankreas Kanalını

Tıkayan Hastalıklar

 

Hızlı
Degradasyon
Stenti

 

 

12 Gün

*Kolelitiazis / Koledokolitiyazis

*Akut biliyer pankreatit

*Kolanjit

*Karaciğer nakli,

Whipples ve benzeri gibi safra ve pankreas kanallarını içeren anatomi prosedürleri

 

*ERCP sonrası pankreatit

*Akut pankreatit

 

Orta
Degradasyon
Stenti

 

 

20 Gün

*Kolelitiazis / Koledokolitiyazis

*Safra sızıntıları

*Kistik kanal sızıntıları *CBD tıkanıklığı *Kolanjit

*Karaciğer nakli, Whipples ve benzeri gibi safra ve pankreas kanallarını içeren anatomi prosedürler

 

*Pankreas kanalında bozulmalar/sızıntılar

 

Yavaş
Degradasyon
Stenti

 

 

11 Hafta

*Kolelitiazis / Koledokolitiyazis

*İyi huylu safra yolları darlıkları

*Malign darlıklar

*Safra sızıntıları *Kolanjit

*Karaciğer nakli, Whipples ve benzeri gibi safra ve pankreas kanallarını içeren anatomi prosedürleri

 

 

*Kronik Pankreatit

*Pankreas kanalı darlıkları

 

* Farklı degradasyon özellikli stentler , safra veya pankreas kanalının tıkanmasına neden olan çeşitli hastalıklara göre dizayn edilmiştir.

* ” Minimal Korunma Süresi ” başlangıç korunma parametresinin en az %10’a indirgenme süresi baz alınarak belirlenmiş olup stentin yapısı bozulmadan veya kırılma olmadan kalabilmektedir.

Amg Stentler

*Stentler her bir degradasyon modeli için ; 2mm(6F) , 2.6mm(~8F) , 3.4mm(~ 10F) olarak üç farklı çapta ve 40-60-80-100-125-150-175-200-225 (mm) olacak şekilde seçenek sunmaktadır.

Broşür için tıklayınız.