Bariatric Solutions, çeşitli cerrahlarla çok sayıda bariatrik operasyon  görme deneyimine dayanarak MiniMizer Gastrik Halkayı geliştirdi.

Bariatric Minimizer Gastric Halka 7

Video 1: Gastrik Bypass Operasyonunda MiniMizer Gastrik Halka Yerleştirilmesi (Dr. Ribeiro)

Video 2: Gastrik Sleeve Operasyonunda MiniMizer Gastrik Halka Yerleştirilmesi. (Prof. Dr. Karcz)

4 Kapanış Pozisyonu

Halkanın 4 kapama pozisyonu vardır  (bkz. şekil 1) 

Cerrahın mide poşunun çapına göre halkayı 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 cm ‘de  kapatmasını sağlar.

Ayrıca özel bir manevra ile küçük boyuttan daha büyük boyutlara geri dönmeyi sağlar.

 

Bariatric Minimizer Gastric Halka 2

Şekil 1: 4 kapama konumu

Renk ve Görünürlük

Mavi renginden dolayı revizyon cerrahisinde rahatlıkla görülebilir ve parlama yapmaz.

MiniMizer Gastrik Halka, tıbbi sınıf silikonun karıştırıldığı baryum sülfat nedeniyle röntgende görülebilir (bkz. şekil 2) .

Bariatric Minimizer Gastric Halka 3

Şekil 2: MiniMizer Gastrik Halkalı baypas röntgeni (Dr. Focquet, Dr. Mathyssen’in izniyle)

MiniMizer Gastrik Halka mideye yerleştiridikten sonra kapalı konumda bırakıldıktan sonra dahi yeni bir halka yerleştirmeye gerek kalmadan ameliyat sonrası boyut ayarlanabilir.

MiniMizer Gastrik Halkanın kaymasını önlemek için iki adet sabitleme alanı (fixation loop) vardır.

 (bkz. video 2)

Video 2: Gastrik sleeve operasyonunda MiniMizer Gastrik Halka Yerleştirilmesi. (Prof. Dr. Karcz)

Video 3: Minimizer halka nasıl açılır. (Prof. Dr. Karcz)

Yukarıda açıklanan özellikler, MiniMizer Halka’yı gastrik baypass ve sleeve gastrektomi(tüp mide) için dünyanın önde gelen ürünü haline getirdi ve daha sonra çeşitli bilimsel ve klinik çalışmalarda değerlendirilmeye devam ediyor.

Bariatric Minimizer Gastric Halka 6