Boston

 

SpyGlass™ DSII

Dijital Kolanjiyoskopi Sistemi

Spyglass Kolanjiyoskopi sistemi; safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik endoskopik müdahaleler yapılabilmesine imkan veren bir sistemdir.
ERCP işleminin ardından yapılan bu uygulamada ana safra yolları, sistik kanal, pankreatik kanal direkt olarak görüntülenebilmektedir.
Lezyonlardan görüntü altında biyopsi alınabilmekte ve tanı amacıyla kullanılabilmektedir.

Taş varsa tesbit edilebilmekte ve gerektiğinde tedavi amacıyla burada bulunan taşların bir lazer cihazı yardımıyla görüntü altında kırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Taş kırma işleminin yapılamadığı durumlarda, bu taşlar kimi zaman çok büyük oldukları için kimi zaman da teknik nedenlerle standart yöntemlerle çıkarılamayabilir. Bu durumda cerrahi yöntemlere başvurulmak zorunda kalınmaktadır. Yaş, komorbidite mevcudiyeti veya cerrahi girişimin kontrendike olması durumunda ise müdahale yapılamamakta ya da riskler göze alınarak yapılmak zorunda kalınmaktadır. Her iki durumda ciddi komplikasyon, ek morbidite ve / veya çok sayıda endoskopik işlem tekrarına neden olmaktadır.

Spyglass Kolanjiyoskopi sisteminin sağlayacağı yukarıda anlatılmış olan ek endoskopik görüntüleme ve müdahale imkanları bu nedenlerle ciddi faydalar sağlayacaktır.
Uzun dönem klinik çalışma sonuçlarıyla etkinliği kanıtlanmıştır.
Spyglass kullanımı sonucunda bu çalışmaya katılan 297 hastanın:

  • % 64’ünde hastalık için baştan karar verilen klinik yönetim değiştirilmiştir.
  • Tanı için körlemesine biyopsi ile sadece %29.4 olan hasssiyet oranı Spybite biyopsi forsepsi ile %76.5 oranına yükselmiştir.
  • Standart ERCP yapılan hastaların %24’ünde residü taş kaldığı tesbit edilmiştir.
  • Spyglass ile birlikte yapılan ERCP sonrasında tek bir seansta %83.3 tamamen taşsızlık (stone clearance) oranına ulaşılmıştır.

Acquire™

ENDOSONOGRAFİ FNB BİYOPSİ İĞNESİ

Endoskopik ultrason (EUS), sindirim sisteminin alt tabakalarının da incelenebildiği, biyopsi ve tümörlerde evreleme yapılıp tanı konulabildiği işlemde kullanılan biyopsi alınabilen FNB iğnesidir.

Üç nokta delinme sırasında stabilite sağlarken, yüksek kaliteli, tamamen şekillendirilmiş topuklar doku yakalamasını en üst düzeye çıkarmak ve parçalanmayı en aza indirmek için tasarlanmıştır; bu, onkoloji araştırmalarını desteklemek için gelişmiş tanısal verim ve numune yeterliliği ile sonuçlanabilir.

Endoskopik Ultrason (EUS), bir endoskopun ucuna yüksek frekanslı bir ultrason dönüştürücü yerleştirerek endoskopik görüntülemeyi ultrasonla birleştirir. İki görüntüleme teknolojisinin kombinasyonu, doktorların gastrointestinal sistemdeki ilgi alanlarına doğru yol göstermek için geleneksel endoskopik görselleştirmeyi kullanmalarına ve ardından gastrointestinal duvarın ötesindeki organların ve yapıların görüntülerini sağlamak için ultrason kullanmalarına olanak tanır.

İnce İğne Biyopsisi (FNB) genellikle geleneksel bir İnce İğne Aspirasyon (FNA) iğnesinin uç tasarımının optimal olmadığı pankreas dışı lezyonların EUS prosedürleri sırasında yapılır.